Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. HooShop internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) elektroninės prekybos taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą HooShop Parduotuvėje.
 2. HooShop turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą HooShop, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prekių krepšelyje prie Taisyklių informacijos eilutės. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu HooShop parduotuvėje, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. HooShop atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

PRIVATUMO POLITIKA
  1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių iš HooShop Parduotuvės, turi įkelti išsirinktą prekę į pirkinių krepšelį, suvesti savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, el. pašto adresą), reikalingus užsakymo įvykdymui. HooShop patvirtina, jog kontaktinių duomenų suvedimo faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai iš HooShop partnerių, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui ar informavimui apie HooShop Parduotuvės naujienas.
  2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. HooShop patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. HooShop įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus HooShop partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
  3. Visi asmeniniai duomenys pateikti Hooshop.lt yra tik Hooshop.lt nuosavybė, ši informacija nebus pavešinta ir panaudota trečiųjų asmenų.
  4. Visi asmeniniai duomenys yra saugomi pagal LR įstatymus. Asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tik Hooshop.lt rinkodaros tikslais, siekiant tikslingiau pritaikyti ir pristatyti prekes ir paslaugos Hooshop.lt klientui.
  5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant HooShop Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
  6. HooShop patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

   

  UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

  1. Klientas apsilankęs HooShop Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. HooShop patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo HooShop Parduotuvėje būdų.
  4. Paskutiniame lange sugeneruojama galutinė Kliento užsakymo suma, prieš kurią patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą HooShop. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su HooShop Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
  5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas HooShop. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna HooShop. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir HooShop yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai HooShop gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.
  6. Klientui pateikus užsakymą, HooShop sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys bei visa reikalinga informacija atlikti apmokėjimą už prekes banko pavedimu.
  7. HooShop gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš HooShop Parduotuvės pirkti, Kliento užsakymas ir kontaktinė informacija yra perduodama HooShop partneriams vykdymui. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir HooShop vykdymo pradžios momentu.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas HooShop duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
  9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.
  11. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS
  12. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
  13. HooShop nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
  14. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
  15. Kainos Parduotuvėje ir sąskaitoje faktūroje nurodomos Litais su PVM ir Eurais su PVM.
  16. Visoms prekėms taikomi pardavėjo nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos. Informaciją apie prekių garantinį laikotarpį ir garantijos sąlygas klientui suteikia pardavėjas.
  17. Hooshop nėra tiesioginis prekių pardavėjas. Visos su prekių grąžinimu, garantijomis ir pristatymu susijusios sąlygos yra nustatomos kiekvieno pardavėjo.

   

  APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

  1.  Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes banko pavedimu, banko mokėjimo kortele arba per PayPal sistemą. HooShop aptarnauja šias bankų išduotas atsiskaitymo korteles: VISA, Visa Electron, MasterCard.
  2. Jeigu Klientas pasirenka apmokėti už užsakytas prekes banko kortele, jis yra automatiškai nukreipiamas į atsiskaitymo puslapį, kuriame turi suvesti reikalingą informaciją mokėjimui atlikti.
  3. Jeigu Klientas pasirenka už prekes mokėti per PayPal sistemą, jis yra automatiškai nukreipiamas į atsiskaitymo puslapį, kuriame turi suvesti reikiamą informaciją mokėjimui atlikti.
  4. Jeigu klientas atsiskaito banko pavedimu, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik HooShop gavus apmokėjimą už prekes.
  5. Sąskaitos faktūros už įsigytas prekes HooShop Parduotuvėje yra išrašomos tik gavus patvirtinimą iš banko apie atliktą mokėjimą ir siunčiamos Klientui jo nurodytu el. pašto adresu

   

   PREKIŲ GRĄŽINIMAS

  1. HooShop nėra tiesioginis prekių pardavėjas. Visos su prekių grąžinimu, garantijomis ir pristatymu susijusios sąlygos yra nustatomos kiekvieno pardavėjo.
  2. Pirkėjas gali grąžinti savo prekę pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.
  3. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

            - kiekviena grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;

            - prekės neturi būti naudotos;

            - prekės neturi būti sugadintos;

            - grąžinamos prekės turi būti pilnos komplektacijos ir išlaikiusios savo prekinę išvaizdą. 

  1. Prekės ar jos pakuotės (pakuočių) išvaizdos pakeitimas, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakitimai.
  2. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, prekės pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
  3. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir savo pageidavimą pakeisti prekę arba grąžinti už tą prekę sumokėtus pinigus.
  4. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti HooShop prekių įsigijimo dokumentus.
  5. Norėdamas grąžinti prekę Klientas turi informuoti HooShop el. paštu  hello@hooshop.lt  arba tel.: (8-699) 79 502. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius HooShop nustatytą formą. Formoje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
  6. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prekės sugrąžinimo.
  7. Suma, sumokėta už prekių pristatymą, Pirkėjui nėra grąžinama. Jeigu už prekę buvo mokėta dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami .
  8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  9. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.
  10. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

   

  PREKIŲ PRISTATYMAS 

  1. Visų prekių pristatymo kaina yra rodoma užsakymo patvirtinimo puslapyje. Kiekvienas pardavėjas nustato kainas, priklausomai nuo to, kurio pristatymo tiekėjo paslaugomis ir kokiu pristatymo būdu naudojasi. Skirtingų tiekėjų pristatymo kainos gali skirtis.
  2. Prekės pristatymo laikas priklauso nuo pasirinktos prekės ir pasirinkto prekės pristatymo būdo. Dažniausiai prekės Lietuvos teritorijoje yra pristatomos per 2-4 darbo dienas. Išskirtinių prekių užsakymo atveju, susisieksime su Jumis pranešti prekės gamybos ir pristatymo laiką.
  3. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
  4. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti HooShop pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  5. Klientas privalo nedelsiant informuoti HooShop elektroniniu paštu jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

   

  KITOS NUOSTATOS

  1. Visi pranešimai HOOSHOP turi būti teikiami elektroniniu paštu hello@hooshop.lt.
  2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir HooShop vyksta valstybine kalba.
  3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.
  4. Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
  5. HooShop, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.
  Į viršų